Osoby zainteresowane, po wstępnym zaakceptowaniu idei – przedstawionych m. in. w dziale NOWOŚCI, i dążąc do podjęcia ostatecznej decyzji (co do ew. kontaktu z Mistrzem), mogą kierować wszelkie zapytania drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail'owy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed sformułowaniem pytań, dla zminimalizowania możliwych nieporozumień, zaleca się przeczytanie następujących, przykładowo, książek  (UWAGA! nie są to, rzecz jasna, lektury obowiązkowe...) :

"Jedyne konieczne", Jan Amos Komeński, Pracownia BORGIS Wrocław 2000;
"Altruizyna, czyli...", Stanisław Lem, Cyberiada, VERBA Chotomów 1999;
"Opowieści chasydów", Martin Buber, W DRODZE, Poznań 1986;
"Mistrz i Małgorzata", Michał Bułhakow, CZYTELNIK Warszawa 1988;
"Cybernetyka i charakter", Marian Mazur, PIW Warszawa 1976;

Poważne pytania będą potraktowane poważnie, zaś niepoważne - niepoważnie (tj. będą pozostawione bez odpowiedzi - patrz komentarz samego BUDDY, poniżej).

Końcowy komentarz BUDDY, dotyczący zadawania tzw. "niepoważnych pytań"- zaczerpnięty z "Cula Malukya Sutty", wg przekładu opublikowanego w dziele: BUDDYZM - Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego, Kraków 1987, s. 69-70:

Pewnego razu Budda mieszkał w pobliżu Sarvatthi, w Dżewatana, w parku Anathapindiki.

Członek starszyzny, Malunkyaputta, porzucił świat, i kiedy rozmyślał, naszła go myśl:

Te teorie są niewyjaśnione przez Buddę, odsunięte i odrzucone: Czy świat jest wieczny, czy świat nie jest wieczny; czy świat jest skończony, czy świat jest nieskończony; czy dusza jest tym samym, co ciało, czy dusza nie jest tym samym, co ciało; czy też dusza jest jedną rzeczą, a ciało drugą; czy Budda istnieje po śmierci, czy nie istnieje po śmierci, i czy Budda zarówno istnieje, jak i nie istnieje po śmierci, i czy Budda zarówno jest istniejący , jak i nie istniejący po śmierci?

Tych rzeczy Budda mi nie wyjaśnił, a to, że czegoś mi nie wyjaśnił, to mi się nie podoba, i to mnie nie zadowala. Podejdę więc do Buddy, i spytam go o te rzeczy. Jeżeli Budda mi tego wszystkiego nie wyjaśni, to zaniecham ćwiczenia, i wrócę do życia światowego ...

Kiedy Malunkyaputta przystąpił do Pana (Buddy) i wyłożył mu swoje pytania, Budda odpowiedział:

- Otóż, czyż kiedykolwiek, o Malunkyaputto, powiedziałem ci: Przyjdź, Malunkyaputto, i prowadź ze mną religijne życie, a wyjaśnię ci, czy świat jest wieczny, czy świat nie jest wieczny, i tak dalej, co do innych kwestii?

- Nie powiedziałeś tego, wielebny Panie - przyznał Malunkyaputta.

- Kto, o Malunkyaputto, kto powiedziałby: Nie będę prowadził religijnego życia z Panem, dopóki Pan nie wyjaśni mi czy świat jest wieczny, czy świat nie jest wieczny (itd.)...ten umarłby, o Malunkyaputto, nim zostałoby mu to wyjaśnione.

Budda kontynuował:

- Z tym jest tak, jak gdyby ktoś został zraniony strzałą grubo posmarowaną trucizną, a jego przyjaciele, towarzysze, powinowaci i krewni przyprowadziliby mu lekarza, aby go uleczył, a zaś ów zraniony rzekłby wtedy:

"Nie pozwolę, żeby usunięto mi tę strzałę, dopóki się nie dowiem, czy człowiek, który mnie zranił, należy do kasty wojowników, czy do kasty braminów, czy do kasty rolników, czy do najniższej kasty?"

Lub też - mówił dalej Budda - gdyby powiedział:

"Nie pozwolę, żeby usunięto mi tę strzałę, dopóki się nie dowiem, jak nazywa się ów człowiek, do jakiej przynależy on rodziny, lub czy jest on wysoki, czy niski, czy też jest średniego wzrostu, ... lub czy jest on czarny, ciemny, czy żółtawy, ... lub czy pochodzi on z takiej to a takiej wioski, czy miasteczka, czy miasta, ... lub dopóki nie dowiem się, czy łuk, z którego wypuszczono tę strzałę był typu chapa czy typu kondana, lub dopóki nie dowiem się, czy cięciwa łuku była zrobiona z ciemiężka białokwiatowego, czy też z włókna bananowego, czy ze ścięgna, czy z konopi, czy z soku drzewa mlekowego, lub dopóki nie dowiem się, czy drzewce łuku było zrobione z uprawnej, czy z dzikiej rośliny, ... lub czy pióra opierzenia strzały pochodziły ze skrzydła sępa, czy ze skrzydła czapli, czy ze skrzydła jastrzębia, czy ze skrzydła pawia, czy ze skrzydła ptaka sthilanau, ... lub czy była ona przy piórach owinięta ścięgnem wolim, czy bawolim, czy jelenia duru, czy małpim, ... lub dopóki się nie dowiem, czy grot strzały posiadał zwykłe ostrze, czy podostrze, czy typu vekanda, czy żelazne, czy też było ono zrobione z zęba cielęcia czy z liścia kavavira?..."

- Ów człowiek, o Malunkyaputto - kontynuował Budda - pierwej zmarłby, niż dowiedziałby się tego wszystkiego.

Religijne życie, o Malunkyaputto, nie zależy od poglądu, że świat jest wieczny, lub że nie jest wieczny. Czy podziela się pogląd, że świat jest wieczny, czy też podziela się pogląd, że świat nie jest wieczny, w dalszym ciągu istnieje odradzanie się, w dalszym ciągu istnieje starość, w dalszym ciągu istnieje śmierć i żal, i narzekanie, i smutek, i rozpacz, których zniszczenie nawet w tym życiu głoszę.

Religijne życie, o Malunkyaputto, nie zależy od poglądu, że świat jest skończony...

Nie zależy ono również od poglądu, że Budda istnieje po śmierci...

Dlatego, o Malunkyaputto, uważaj za niewyjaśnione to, czego ci nie wyjaśniłem, a uważaj za wyjaśnione to, co ci wyjaśniłem. A czego, o Malunkyaputto, ci nie wyjaśniłem?

Nie wyjaśniłem, czy świat jest wieczny, czy świat nie jest wieczny, czy Budda jest zarówno istniejący jak i nieistniejący po śmierci. A dlaczego, o Malunkyaputto, nie wyjaśniłem ci tego?

Ponieważ to, o Malunkyaputto, nie jest pożyteczne, ponieważ to nie jest związane z zasadami życia religijnego:

ponieważ to nie prowadzi do awersji względem zła, do nieobecności namiętności, do zatrzymania w biegu, i do spokojności, do ponadnaturalnej zdolności, do doskonałej wiedzy, do Nirwany. I dlatego ci tamtych rzeczy nie wyjaśniałem.

A co, o Malunkyaputto, ci wyjaśniłem? Wyjaśniłem istotę cierpienia, przyczynę cierpienia, ustanie cierpienia, i ścieżkę, prowadzącą do ustania cierpienia. To wyjaśniłem.

Wyjaśniłem, ponieważ to, o Malunkyaputto, jest pożyteczne, ponieważ jest to związane z zasadami życia religijnego, ponieważ to prowadzi do awersji względem zła, do nieobecności namiętności, do zatrzymania w biegu, i do spokojności, do ponadnaturalnej zdolności, do doskonałej wiedzy, do Nirwany.

Dlatego, o Malunkyaputto, uważaj po prostu za niewyjaśnione to, czego ci nie wyjaśniłem, i uważaj za wyjaśnione to, co ci wyjaśniłem.

Tak powiedział Budda, a uradowany starszy Malunkyaputta przyklasnął słowom Pana (Buddy).

Kontakt

Gabinet w Poznaniu

terminy ustalane indywidualnie

preferowane – w poniedziałki, w godzinach 13 – 18

+48 602 778 367

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 8951005320

Adres

SYSTEM Jacek Adamus

Radęcin 36A

66-520 Dobiegniew

Woj. lubuskie

Lokalizacja gabinetu

Dime Office Sp. z o.o.

Usługi dla biznesu, Poznań, Polska

Głogowska 31/33, 60-702 Poznań